MENU ☰ 

VIV TÜRKİYE
FUAR GAZETELERİ

Fuar süresince çıkan günlük fuar gazetelerine aşağıdaki linklerden erişebilirsiniz:
Viv Türkiye 2019 Fuar Gazeteleri
Viv Türkiye 2017 Fuar Gazeteleri
Viv Türkiye 2015 Fuar Gazeteleri


BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) DENETİMİNDE DÜZENLENMEKTEDİR.
VNU EXHIBITION UNDER LICENSE